BLINDRUK (SUVI ŽIG)

Suvi žig je proces uštampavanja artikala bez korišćenja boje. Suvim žigom se formira udubljeni otisak kombinovanjem pritiska, visoke temperature i odgovarajućeg klišea koji nosi štamparski dizajn. Najčešće se koristi za dekorisanje predmeta na termo-reaktivnim skajevima i koži. Predmeti kao što su rokovnici, planeri i novčanici su idealni za personalizaciju ovim postupkom.

CENOVNIK