SITO ŠTAMPA

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, tekstilu, koži i sličnim podlogama raznih oblika i namena. Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala. Ova štamparska tehnika je veoma popularna kada je reč o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cena viša nego kod ostalih tehnika, cena pojedinačnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima.

CENOVNIK